• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
20.53
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.53
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ผู้ว่าฯประจวบ นำทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

 

      วันที่1 เมษายน 2565 ที่วัดธรรมมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาติให้ชื่อ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร) และจังหวัด 76 จังหวัด ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

 

 

ในส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเมื่อปี 2536 โดยปัจจุบันมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น1,190,580.03 บาท สำหรับการทอดผ้าป่าในปีนี้ มียอดผ้าป่าร่วมสมทบกองทุน จำนวน 94,979 บาท

 

 

โดยจะนำเงิน ร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี ได้เป็นตัวแทนมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ให้แก่พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อนำไปมอบแก่เด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป