• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
21.44
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.44
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล 2565

     เช้าวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

     4 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ต่างได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่ง วันฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดยในปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ปวงชนชาวไทยต่างมีสุขถ้วนหน้า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตราบเท่าทุกวันนี้

     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในครั้งนี้ ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ตลอดจนเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม นอกจากนั้นยังเป็นการ สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวอีกด้วย