• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
13.03
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.03
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
โครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหุบตาหวัดพร้อมระบบท่อส่งน้ำ  บ้านหนองคล้า  หมู่ที่  9  ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพาน