• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
23.42
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.42
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
28 ตุลาคม 2564

พลเรือโทพิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) พร้อมคณะฯ เดินทางเข้าพบ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การประสานการปฏิบัติ ระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Credit : ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์