• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
22.06
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.06
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.ประจวบคีรีขันธ์
28 ตุลาคม 2564

วันนี้( 28 ตุลาคม 2564) ที่ห้องช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กร หน่วยงานภาคเอกชนร่วมประชุม โดยความคืบหน้าการจัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จ.ประจวบฯ หรือแบรนด์จังหวัด ขณะนี้ได้ผลงานที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบแล้ว และอยู่ระหว่างการร่างระเบียบและวิธีใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้งานจากหน่วยงานต่างๆ หรือให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐสามารถที่จะขออนุญาตนำไปใช้ติดบนสินค้าและบริการได้ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นรู้จักแพร่หลาย ด้านความก้าวหน้าการเปิดเมืองนำร่องด้านการท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือมาตรฐาน SHA เพื่อรองรับการเปิดเมืองหัวหินรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 พ.ย.64 ก่อนขยายพื้นที่การท่องเที่ยวไปยังอำเภออื่นๆ ในระยะต่อไป โดยล่าสุดได้มีการประเมินรับรองสถานประกอบการและบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA ของ ททท.แล้ว 169 แห่ง ในจำนวนนี้มี 75 แห่งที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ คือบุคลากรร้อยละ 70 ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม ส่วนกิจการร้านค้าและบริการรายย่อยที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus ของ จ.ประจวบฯ มีจำนวน 137 แห่ง และยังคงเร่งรณรงค์ให้ผู้ค้าผู้ประกอบการร่วมกันสร้างมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้บริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ได้รายงานให้ที่ประชุม กรอ.จังหวัดฯ รับทราบเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย.64 จะมีทีมนักแข่งรถและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเวลาที่กำหนด โดยขณะนี้ทางผู้จัดการแข่งขันอยู่ระหว่างการเสนอแผนการจัดกิจกรรมให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯพิจารณา เพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินสะพัดตลอดทั้ง 5 วันประมาณ 100 ล้านบาท ขณะที่ ประธานหอการค้า จ.ประจวบฯ เสนอหน่วยงานภาครัฐเร่งผลักดันแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน ด้วยการขยายลานจอดเครื่องบิน และอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเสนอให้เร่งผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยขอให้ทางจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเรื่องการลงนามรับรองผลการสำรวจรายละเอียดเขตแดนร่วมกัน 2 ประเทศ มาเป็นอุปสรรคต่อการประกาศยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยมั่นใจว่าหากด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะสร้างมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ได้มากถึงปีละ 5,000 - 10,000 ล้านบาท