• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
12.37
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.37
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวจาก facebook
เทศบาลเมืองหัวหิน จัดระเบียบผู้ประกอบการเครื่องเล่นทางทะเลเพื่อความปลอดภัย นทท.
14 มกราคม 2565
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565 น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายอภิสิทธิ์ คำภิโร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมตำรวจน้ำปราณบุรี ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน เทศกิจ ได้เรียกประชุมผู้ประกอบการเจ็ทสกี สกู้ตเตอร์ ไคท์บอร์ด เขตหาดหัวหิน หาดหัวดอน และหาดเขาเต่า ประมาณ 14 ราย เพื่อรับฟังชี้แจงการจัดระเบียบใหม่ในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดย น.ส.บุษบา กล่าวว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาในกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องเล่นทางทะเล เรื่องการแบ่งพื้นที่ประกอบการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน อีกทั้งพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบที่เคยกำหนดกันไว้ในที่ประชุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จึงได้ประสานกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคประจวบฯนัดผู้ประกอบการมาหารือร่วมกัน โดยที่ประชุมได้หารือถึงการแบ่งพื้นที่ประกอบธุรกิจเรือเจ็ทสกีในเขตพื้นที่ทะเลเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และมีมติแบ่งพื้นที่ผู้ประกอบการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการหาดหัวหิน (สะพานปลา-หาดตะเกียบ) กลุ่มผู้ประกอบการหาดหัวดอน (ท่าเรือเฟอร์รี่-สวนสน) และกลุ่มผู้ประกอบการหาดเขาเต่า (เขาเต่า-สวนสน) แต่ละเขตให้แต่งตั้งประธานกลุ่มขึ้นมาดูแลกันเองเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ห้ามผู้ประกอบการขับเรือเจ็ทสกีข้ามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ แต่นักท่องเที่ยวสามารถขับข้ามพื้นที่ได้ ห้ามเพิ่มจำนวนเรือเจ็ทสกีของแต่ละเขต โดยหาดหัวหินมีจุดจอดเรือเจ็ทสกี 10 จุด ควบคุมเรือไม่ให้เกิน 34 ลำ หาดหัวดอนมีจุดจอดเรือเจ็ทสกี 4 จุด ควบคุมเรือไม่ให้เกิน 12 ลำ และหาดเขาเต่ามีจุดจอดเรือเจ็ทสกี 1 จุด ควบคุมเรือไม่ให้เกิน 3 ลำ ทั้งนี้หากมีประชาชนที่ต้องการนำเรือเจ็ทสกีมาประกอบกิจการในอนาคตก็สามารถทำได้ แต่เรือเจ็ทสกีต้องลงทะเบียนถูกต้องและให้เป็นไปตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า ไม่สามารถคัดค้านได้เพราะทะเลเป็นพื้นที่สาธารณะ สำหรับผู้ประกอบการไคท์บอร์ดหรือไคท์เซิร์ฟฟิ่งในพื้นที่ทะเลหัวหินนั้น ที่ประชุมได้กำหนดพื้นที่ใดบ้างที่จะเล่นไคท์บอร์ดได้โดยไม่รบกวนและเป็นอันตรายกับประชาชนและผู้ประกอบการอื่น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการไคท์บอร์ดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในอนาคตหัวหินจะมีการเดินทางด้วยเส้นทางการบินทางน้ำจึงจำเป็นต้องวางมาตรการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนที่จะไม่รบกวนเส้นทางการบินดังกล่าว และจะต้องกำหนดมาตรการควบคุมไคท์บอร์ด ให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นชมรม ควบคุมจำนวนไคท์บอร์ดไม่ให้มากเกินพื้นที่ทะเลจะรับได้ นอกจากนี้ยังมีไคท์บอร์ดส่วนตัวของประชาชนนักท่องเที่ยวที่นำมาเล่นกันเอง จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าบริเวณไหนเล่นไคท์บอร์ดได้ โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมพิเศษ เช่น ทะเลเขตพระราชฐาน ทะเลหน้าหาดสวนสน เป็นต้น ซึ่งจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนำข้อสรุปของการประชุมมาเป็นคำสั่งของผู้ว่าฯเพื่อประกาศใช้ต่อไป นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าในช่วงเทศกาลต่างๆที่ผ่านมาได้ลงตรวจสอบผู้ประกอบการทางทะเลหัวหินพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบที่กำหนดไว้ตลอดมา เช่น การปล่อยให้เจ็ทสกีใกล้ชายฝั่งจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นน้ำ การละเมิดทุ่นที่กำหนดไว้ เป็นต้น จึงอยากให้พูดคุยกันเพื่อให้กวดขันกฎระเบียบที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้กวดขันเรือที่จะนำมาให้บริการต้องมีการลงทะเบียนถูกต้องตามกฎของกรมเจ้าท่าโดยขอให้มาลงทะเบียนกันใหม่ และต่อไปหากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามกฎจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด นายจีรวัฒน์ กล่าวว่าหลังจากกำหนดจุดจอดเรือและจำนวนเรือแล้ว เทศบาลฯจะนัดวันในการลงทะเบียนเรือใหม่ทั้งหมด ที่เคยลงทะเบียนมาแล้วให้ยกเลิกไป และในวันนัดลงทะเบียนขอให้เจ้าของเรือแต่ละลำมากันให้พร้อมเพรียงเพื่อทำประวัติ ข้อมูล พร้อมกับถ่ายภาพทั้งภาพเรือและเจ้าของเรือที่ลงทะเบียนไว้กับกรมเจ้าท่า และจะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่ากลุ่มผู้ประกอบการทางทะเลหัวหินมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ปลอดภัย ส่วนราคาเช่าเจ็ทสกีให้ยึดมติเดิมคือ 1,500 บาท ต่อ ครึ่งชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถต่อรองราคาได้ แต่ไม่ให้คิดเกินจากราคานี้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีเครื่องแบบ การเป็นการ์ดชายหาด และกำหนดเวลาประกอบการระหว่าง 08.00-18.00 น.หรือหมดแสงตะวัน โดยให้กลุ่มเจ็ทสกีไปร่างระเบียบมาเสนอเทศบาลฯพิจารณาพื่อออกเป็นกฎระเบียบต่อไป ภาพ/ข่าว เดลินิวส์