• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
20.36
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.36
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวจาก facebook
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 ราย
25 เมษายน 2565
บ่ายวันที่ 25 เมษายน 2565 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 9 ราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศรายชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน ในการนี้สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริฉายาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.) จำนวน 1 ราย คือ นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.) จำนวน 8 ราย คือ นายเฉลียว ทองใบ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด , นายชิน ศิริวรรณดี อดีตนายอำเภอทับสะแก , นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นางสาวบุญตา ยิ้มน้อย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม , นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอสามร้อยยอด , นายวีระ อำนวยพร อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ,นาย สืบศักดิ์ ใบแย้ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลปราณบุรี บ้านปลายน้ำ และนายสำนวน ทองศรี นายอำเภอทับสะแก