• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
20.31
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.31
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวจาก facebook
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมฟื้นฟูการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยกำหนดจัดเป็นบลูโซนให้ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ
27 เมษายน 2565
วันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมหว้ากอ (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Morning Brief โดยมีรองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่แพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ปี จึงทำให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการกระตุ้นด้านเศรษฐกิจและพัฒนาจังหวัดให้สนองต่อนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ที่จะเริ่มขึ้น 1 พฤศจิกายน 2565 นี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้บูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยกำหนดให้เป็นบลูโซนทั้ง 8 อำเภอ แบ่งเป็น 4 โซน โชนละ 2 อำเภอ โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด และนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย -โซนที่ 1 อำเภอหัวหิน - อำเภอปราณบุรี -โซนที่ 2 อำเภอกุยบุรี - อำเภอสามร้อยยอด -โซนที่ 3 อำเภอเมือง - อำเภอทับสะแก -โซนที่ 4 อำเภอบางสะพานน้อย - อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เน้นให้ทุกฝ่ายกำหนดมาตรการต่างๆทุก ๆ ด้าน ภายใต้การจัดเตรียมข้อมูล Data ของสำนักงานจังหวัด , Data ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ Data ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลต่างๆทั้งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล ในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่จะสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้เร่งให้แต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายไปกำหนดแผนงานโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ตามห้วงเวลาที่กำหนดต่อไป