• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
21.36
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.36
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวจาก facebook
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำรวจความพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร รองรับการเปิดด่านหลังโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น
28 เมษายน 2565
วันที่ 28 เม.ย. 65 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปตรวจติดตามเพื่อบริหารจัดการจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ โดยมี นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัดฯ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจประชารัฐบ้านด่านสิงขร และดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนสิงขร หรือ CIQ จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่จุดตรวจช่องสิงขร ตรวจดูอาคารศูนย์ประสานงานภาครัฐและเอกชนไทย-เมียนมา และสถานที่กักกันผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ กองร้อย ตชด.146 และสถานที่กักกันผู้หลบหนีเข้าเมืองที่สนามกีฬาห้วยใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.คลองวาฬ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดด่านหากมีการประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น หลังจากที่ผ่านมาศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา ได้มีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าออกด่านสิงขรชั่วคราวทั้งบุคคลและยานพาหนะเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่มีการผ่อนผันเฉพาะการขนถ่ายสินค้านำเข้าส่งออกเท่านั้น ซึ่งจากการลงพื้นที่มารับทราบรายงานการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนสิงขร พบว่าได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการส่งมอบอาคารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแล ซึ่งอาคารแห่งนี้จะรองรับการตรวจสอบบุคคลและสินค้านำเข้าส่งออกผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร โดยคาดว่าเมื่อเปิดด่านแล้วจะทำให้เศรษฐกิจการค้าชายแดนเติบโตมากขึ้น หลังจากก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เคยมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านด่านสิงขรนับพันล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้มาดูเรื่องแหล่งน้ำในพื้นที่ด้วย ซึ่งพบว่าอ่างเก็บน้ำเขาคันหอก แหล่งน้ำสำคัญในการผลิตน้ำประปาของชุมชนมีสภาพชำรุด น้ำซึมผ่าน ซึ่งจังหวัดจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทานมาปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ขณะที่อาคารศูนย์ประสานงานภาครัฐและเอกชนไทย-เมียนมา ได้หารือเบื้องต้นกับนายอำเภอเมืองประจวบฯ ในการส่งมอบให้กับ อบต.คลองวาฬ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ต่อไป