• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
16.19
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
16.19
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวจาก facebook
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วางพวงมาลาน้อมรำลึก ในหลวง ร.7 ครบรอบ 81 ปี
30 พฤษภาคม 2565
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ครบรอบปีที่ 81แห่งการเสด็จสวรรคต (30 พ.ค.2484) หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ “รัชกาลที่ 7” บนเขาหินเหล็กไฟ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ อาทิ ศาลจังหวัดหัวหิน สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน สำนักงานกิ่งกาชาด อ.หัวหิน สภ.หัวหิน สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สภาวัฒนธรรม อ.หัวหิน โรงเรียนนายสิบทหารบก สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลหัวหิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการและทรงมีต่อพสกนิกรชาวหัวหิน ที่ทรงริเริ่มให้หัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยว โปรดเกล้าฯให้สร้างวังไกลกังวลขึ้น ทรงดำริให้มีการก่อสร้างตลาดฉัตร์ไชย ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลจึงทำให้หัวหินกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และยังพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่ “หัวหิน”ด้วย.