• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
17.10
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.10
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวจาก facebook
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลุกกระแส ชวนคนประจวบฯ หันมาดื่มนมให้มากขึ้น เนื่องในวันดื่มนมโลก 2565
31 พฤษภาคม 2565
เช้าวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022) โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ประกอบการสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022)” ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations:FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก( World Milk Day) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ประกอบการสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022) ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้คนประจวบคีรีขันธ์ และประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดื่มนม เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของนมอันส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้งเป็นส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีความมั่นคงทางด้านอาชีพอีกทางหนึ่งด้วย