• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
17.07
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.07
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวจาก facebook
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าจุดชมวิว แคบสุดในสยาม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน
3 มิถุนายน 2565
เช้าวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าจุดชมวิว แคบสุดในสยาม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการปลูกต้นเกด จำนวน 6 ต้น ต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น ต้นเหลืองปรีดียาทร จำนวน 100 ต้น ต้นมะขามป้อม จำนวน 100 ต้น ต้นตะแบก จำนวน 100 ต้น ต้นอินทนิน จำนวน 100 ต้น และต้นมะฮอกกานี จำนวน 100 ต้น ณ จุดชมวิว แคบสุดในสยาม หมู่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์