• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
15.27
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.27
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปปท. เขต 7 ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ปปท. เขต 7 ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

 

 

     โดยคัดเลือก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่องขยายผล ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการรับรู้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตโดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมี พ.ต.ท. เทอดศักดิ์  พุฒซ้อน ผอ.กปท.1 รักษาราชการแทน ผอ. ปปท.เขต 7 กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกและจะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน จำนวน 109 คน ทั้งนี้  ในการประชุมฯ มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องขยายผลในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท.”

 

 

      โดย นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท.” โดย พ.ต.ท. เทอดศักดิ์  พุฒซ้อน ผอ.กปท.1 รักษาราชการแทน ผอ. ปปท.เขต 7  และการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและการป้องกันป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ” โดยนายประยงค์  ปรียาจิตต์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าว จะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ และส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 7 ต่อไป