• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
15.33
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.33
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
21 มิถุนายน 2565

สถาบันพระปกเกล้าเปิดอบรมหลักสูตรอบรม "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข " ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ของสถาบันพระปกเกล้า

- ขอเชิญชวนบุคลากร ประชาชน นักเรียน/นักศึกษาเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ทางเว็บไซต์ https://kpi-elearning.com/

 

โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้เกี่ยวกับ "ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบ ประกอบด้วย

   ๑) สื่อความรู้เกี่ยวกับ "ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไชต์ Big Rock Project ของสถาบันพระปกเกล้า https://sites.google.com/kpi.ac.th/bigrockproject

   ๒) หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ดาวน์โหลดไฟล์ e-book ได้ที่เว็บไชต์ห้องสมุด    สถาบันพระปกเกล้า https://kpi-lib.com/library/books/kpibook-28807/