• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
23.34
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.34
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง แผน และมาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565-2566
23 พฤศจิกายน 2565

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำ คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 006/2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 - 2566 , แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 - 2566 และมาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 - 2566

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอประชาสัมพันธ์ คำสั่ง แผน และมาตรการดังกล่าว รายละเอียดดัง Link ดังต่อไปนี้

https://cdn.me-qr.com/pdf/10875920.pdf  คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 006/2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 - 2566

https://cdn.me-qr.com/pdf/10875982.pdf แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 - 2566

https://cdn.me-qr.com/pdf/10876020.pdf มาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565 - 2566