• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
23.35
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.35
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประกาศ/ทั่วไป
ประจวบฯ ประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
3 เมษายน 2561

 

          วันนี้ (2 เมษายน 2561) ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์  นันทกิจ  นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร และ  นายโชตินรินทร์  เกิดสม  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยพิธีในวันนี้  ได้นิมนต์ พระเทพสิทธิวิมล  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ   พระอารามหลวง  สวดมนต์ให้ศีลให้พร  และอัญเชิญพระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราช ให้แก่เหล่าข้าราชการ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี

 

          สำหรับข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 รายประกอบด้วย ได้แก่ นางกาญจนา อากาศเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ  และ นายชัยชาญ มูลมาก จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

          ทั้งนี้ วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เผยแพร่ผลงานใหม่ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฎ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป ภายใต้ชื่องานว่า “ราชการ ‘หัวใจ’ ประชาชน” เพื่อสื่อสารให้เห็นว่าภาคราชการพร้อมให้บริการอย่างเข้าถึงหัวใจประชาชน

 

      

/ส.ปชส.ประจวบฯ

 

---------------------------------------------------------------------------------