• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
14.18
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.18
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประกาศ/ทั่วไป
ประจวบฯ สร้างความร่วมมือส่วนราชการจัดการขยะ เปิดโครงการศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไร้ถังขยะ
3 เมษายน 2561

 

          วันนี้(2 เมษายน2561) ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไร้ถังขยะ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของข้าราชการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการทุกคนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม สถานที่ราชการ ให้สะอาด และเป็นต้นแบบสำนักงานไร้ถังขยะ ให้แก่ประชาชน และภาคเอกชนต่อไป

 

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการขยะไปสู่สำนักงานไร้ถังขยะ  การมอบชุดสาธิตถังผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร(Green cone)ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดที่มีสำนักงานตั้งอยู่นอกศาลากลาง การมอบถุงใส่ของแทนถุงพลาสติก การสาธิตติดตั้งถังผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และสาธิตการหมักปุ๋ยหมักจากใบไม้และเศษไม้ บริเวณข้างที่จอดรถยนต์ ศาลากลางจังหวัด การลดปริมาณ การคัดแยกขยะและกำจัดขยะอินทรีย์ครัวเรือน ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด

 

          ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินงานในพื้นที่ ปัจจุบันได้เกิดเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนไร้ถังขยะแล้ว จำนวน 78 แห่ง

 

/ส.ปชส.ประจวบฯ