• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
01.15
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
01.15
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประกาศ/ทั่วไป
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 เมษายน 2561

 

          วันนี้( 2 เมษายน 2561) ที่พระอุโบสถ วัดธรรมิการาม วรวิหาร อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานใน พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หัวหน้าส่วนราชการ  ชมรมผู้ดูแลเด็ก  ผู้นำ  กลุ่มองค์กร และเครือข่ายชุมชน ร่วมพิธี

 

          กองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  และด้อยโอกาสในชนบท  รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก  เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในนามของคณะกรรมการผู้ดำเนินงานทอดผ้าป่า ได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ  เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่  โดยได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เมื่อปี 2538 ปัจจุบันมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 863,309 บาท

 

          สำหรับในปีนี้ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 128,390 บาท หลังจากนั้น ประธานในพิธี ได้มอบทุนให้เด็กในศูนย์และนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน30 ทุนๆละ 1,00 บาท และทุนสมทบเพิ่มเติมให้เด็กที่ได้รับทุนจากรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ทุนๆละ 200 บาท

 

 

ส.ปชส.ประจวบฯ

 

-------------------------------------------------------------------------------------