• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
11.57
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.57
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
1 พฤษภาคม 2561

 

          นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่า รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยได้มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญบางประการที่แตกแต่งไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารงานภาครัฐ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับแล้ว และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถเข้าไปรับชม Infograpic ชุด “ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร?” จำนวน 6 ตอน ได้ทางเว็บไซต์ www.youtube.com สอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032602353

 

 

          จึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจต่าง ๆ ที่จะนำเสนออย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cr::ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์