• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
11.58
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.58
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี (มสธ.เพชรบุรี) เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 สาขาวิชา
1 พฤษภาคม 2561

 

          นายวรชาติ อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี แจ้งเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรีได้จัดหน่วยออกให้บริการนอกสถานที่ ณ สนามสอบ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 และหากหน่วยงานใดที่มีผู้สนใจจำนวน 5 รายขึ้นไป ยินดีจะจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการแนะนำ ให้คำปรึกษา และยื่นใบสมัครในคราวเดียว ท่านสามารถประสานงานได้ทาง โทร.0324038015 ต่อ 122-128 หรือ งานส่งเสริมและบริการการศึกษา หรือทาง http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/petch/main/

 

 

          จึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจต่าง ๆ ที่จะนำเสนออย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cr::ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์