• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
11.58
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.58
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2561
1 พฤษภาคม 2561

 

          นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้จัดทำวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2561 ซึ่งมีเนื้อหาสาระในวารสารกรมบัญชีกลาง ปี 2561 ที่สำคัญและน่าสนใจ โดยกำหนดอัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ 390 บาท จะได้รับวารสาร จำนวน 6 เล่ม และฟรีค่าจัดส่ง โดยค่าสมัครสามารถเบิกจ่ายได้จากเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 งบดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ.2553 และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 ลำดับที่ 18 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032611312 ต่อ 306

 

 

          จึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจต่าง ๆ ที่จะนำเสนออย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cr::ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์