• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
15.36
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.36
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประกาศ/ทั่วไป
การประชุมหารือแก้ไขปัญหาเยียวยาจากกรณีนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ถูกปลาฉลามกัด
1 พฤษภาคม 2561

 

 

          นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานหารือแก้ไขปัญหาเยียวยาจากกรณีนักท่องเที่ยวชาวนอรเวย์ถูกปลาฉลามกัดขณะลงเล่นน้ำในพื้นที่อำเภอหัวหิน ประชุมเมื่อบ่ายวันอังคารที่ 1 พ.ค.61 ที่ห้องหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้แทนนายอำเภอหัวหิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหัวหิน TAC  และผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมหารือ

 

          จากกรณีที่นายเวอร์เนอร์ ดาเนี่ยลเซ่น อายุ 54 ปี นักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ ถูกฉลามกัดเข้าที่ข้อเท้าซ้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะว่ายเล่นน้ำทะเลเพียงลำพังที่บริเวณหาดทรายน้อย หมู่บ้านเขาเต่า อ.หัวหิน เมื่อวันที่ 15 เม.ย.61 ก่อนพลเมืองดีได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ส่วนนักท่องเที่ยวรายนี้ได้ทำประกันภัยไว้ในประเทศนอรเวย์ และได้รับเงินรักษาพยาบาลที่ส่งมาให้แล้วในเบื้องต้นเป็นเงิน 250,000 บาท ภายหลังบริษัทประกันภัยในต่างประเทศตรวจสอบพบว่าการประกันภัยขาดอายุลง จึงหมดความคุ้มครองและถูกบริษัทประกันภัยในประเทศนอรเวย์เรียกเงินชดเชยคืน จึงส่งผลให้ได้รับผลกระทบตามมาและเกิดกระทบต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

 

          โดย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แสดงความห่วงใยและกังวลใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้น จึงให้ส่วนราชการร่วมกันหารือเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรายนี้ และแสวงหาทางออกให้เกิดความเป็นธรรมและความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย ต่อมานักท่องเที่ยวผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกส่งตัวไปรับการพักรักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างก็ได้อำนวยความสะดวกในช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นอย่างเต็มที่ อาทิ อำนวยความสะดวกในการต่ออายุวิซ่าที่ใกล้หมดลงในวันที่ 19 เม.ย.61 มีการเยี่ยมให้กำลังใจ ไต่ถามอาการทุกข์สุข และให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้านของหน่ายงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกฝ่ายที่ตระหนักต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งได้ระดมความช่วยเหลือและเยียวยาให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนเป็นอย่างดี

 

 

          นายธีรพันธ์ นันทกิจ ประธานได้สั่งการภายหลังสนทนาสดทางโทรศัพท์กับครอบครัวนายเวอร์เนอร์ฯ แล้ว โดยให้ทุกฝ่ายอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวรายนี้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเมืองหัวหิน พร้อมทั้งขอให้มีการเจรจาลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ ยังมอบให้เทศบาลเมืองหัวหินระดมน้ำใจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ได้รับความอบอุ่นเชื่อมั่นและชื่นชม รวมทั้งให้สำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวหัวหินประสานตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวรายนี้รวมทั้งภรรยาให้ได้รับการเยียวยาภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ทำให้เกิดความสบายใจ อันเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันแม้จะเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวในประเทศไทยก็ตาม

 

          ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะได้สื่อสารเหตุการณ์และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรายนี้ผ่านสถานทูต สถานกงสุล รวมทั้งสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทย ให้สื่อมวลชนต่างประเทศได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการแสดงออกซึ่งน้ำใจของคนไทย และให้ได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริง รวมทั้งน้ำใจของคนไทยที่ห่วงใยนักท่องเที่ยวทุกคนอีกด้วย

 

          โดยผลจากการประชุมครั้งนี้ ทุกฝ่ายต่างตระหนักในความเดือดร้อน มีการช่วยเหลือในเบื้องต้นนับแต่เกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาล มีการเยี่ยมเยียนติดตามอาการอย่างใกล้ชิด บำรุงขวัญและให้กำลังใจเกิดความรู้สึกที่ดี ช่วยเหลือให้ความสะดวกในการตรวจลงตรา ซึ่งนับเป็นนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ รวมถึงประสานการประกันภัยของต่างประเทศให้ได้รับสิทธิตามข้อตกลงอย่างเที่ยงธรรม เพื่อรักษาภาพลักษณ์ในการดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจและชื่นชมต่อน้ำใจของคนไทยและประเทศไทยที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย