• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
12.14
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.14
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประมวลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15 พฤษภาคม 2561

 

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.สป.) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 12 งานบริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงงานบริการ และเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดย 12 งานบริการ มีดังนี้

 

                    1)   งานบริการติดตั้งระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

                     2)   งานบริการระบบโทรศัพท์/โทรสารมหาดไทย

                     3)  งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

                     4)  งานบริการฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT

                     5)  งานบริการตรวจสอบ อุปกรณ์เครือข่าย โทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสาร

                     6)  งานบริการตรวจซ่อม อุปกรณ์เครือข่าย โทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสาร

                     7)  งานบริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

                     8)  งานบริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ

                     9)  งานวิเคราะห์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

                     10) งานบริการติดตั้งระบบรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่

                     11) งานบริการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม (ICT) มหาดไทย

                     12) งานบริการสื่อสารเพื่อความมั่นคง (CCTV, Jammer)

 

          บัดนี้ ศสส.สป. ได้ประมวลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการทั้ง 12 งานบริการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอแจ้งช่องทาง Download ข้อมูล ตามลิงค์ด้านล่าง

 

สรุปผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ ศสส.สป. รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คลิก)