• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
16.28
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
16.28
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คณะผู้บริหาร
 • ชื่อ :
  นายพัลลภ สิงหเสนี
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  โทรศัพท์ :
  032611028
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๒ ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ประวัติ :

  วัน / เดือน / ปี เกิด          : เกิด ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ อายุ ๕๖ ปี

                                  ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร

   

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์      : ป.ม. (5 ธ.ค.49) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

   

  การศึกษา  

  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  - ปริญญาโท MPA.(Master in Public Administration University of Northern Philippines, Republic of the Philippines)

  - ปริญญาเอก Ph.D (Rural Development), Central Luzon State University,Republic of  the Philippines

   

  ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

   - ปัจจุบัน             ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   - พ.ศ.๒๕๕๙           ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   - พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙    ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

   - พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘    ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

   - พ.ศ.๒๕๕๖- ๒๕๕๗   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   - พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๖    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ กำแพงเพชร กรมป้องกันและบรรเทา
                                     สาธารณภัย

   - พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   - พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙    ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   - พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบและโครงสร้างฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   - พ.ศ.๒๕๔๕           ดำรงตำแหน่งนายอำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

   - พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕    ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์