• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
22.43
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.43
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 5 รายการ
 • ชื่อ :
  นายเสถียร เจริญเหรียญ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  โทรศัพท์ :
  032611028
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๒ ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ชื่อ :
  นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1)
  โทรศัพท์ :
  032-611182
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๒ ถ.สละชีีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ชื่อ :
  ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2)
  โทรศัพท์ :
  032-604607
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๒ ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ชื่อ :
  นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3)
  โทรศัพท์ :
  032-602359
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๒ ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (4)
  โทรศัพท์ :
  032-604607
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๒ ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000