• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
18.10
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.10
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด 81 รายการ
 • ชื่อ :
  นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08 9254 8720
  โทรศัพท์ :
  032-602-353
  อีเมล์ :
  pra.m77000011@gmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 3
 • ชื่อ :
  นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  089-2034213
  โทรศัพท์ :
  032-601-484
  อีเมล์ :
  prachuap0017.2@hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 2
 • ชื่อ :
  นายดำรง มากระจัน
  ตำแหน่ง :
  ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08 4874 0601
  โทรศัพท์ :
  032-611303
  อีเมล์ :
  prachuap_cdd@hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายนิรุจ ยังเจริญ
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  09 2298 8989
  โทรศัพท์ :
  032 - 611 211 ต่อ 12
  อีเมล์ :
  prachuapkhirikhan@dol.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 185 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นางนันทนา จำจด
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  09 8256 7792
  โทรศัพท์ :
  032-601-963
  อีเมล์ :
  prachuap@dpt.mail.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 7 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ชื่อ :
  นายสุเทพ มลสวัสดิ์
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08 1859 8472
  โทรศัพท์ :
  032-604-442
  อีเมล์ :
  suthpmonsavasda@gmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายเดชา เรืองอ่อน
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08 9969 6744
  โทรศัพท์ :
  0 3260 4570
  อีเมล์ :
  dpmprachuap77@gmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 65 ถนนสุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายอุดม เพชรคุต
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08 1174 3895
  โทรศัพท์ :
  0 32825 5174-5
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 84 ถนน ทางหลวงชนบท ประจวบคีรีขันธ์ 2107 ตำบล สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77120
 • ชื่อ :
  นายสุวิทย์ สงคราม
  ตำแหน่ง :
  ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  09 2246 8392
  โทรศัพท์ :
  032-602-019
  อีเมล์ :
  prd8.pk@hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 1
 • ชื่อ :
  นางสาวอรอนงค์ บัวแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  0 3260 3275
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปที่หน้า