• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
00.31
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.31
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด 103 รายการ
 • ชื่อ :
  นายสินาทร โอ่เอี่ยม
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08 9254 8720
  โทรศัพท์ :
  032-602-353
  สถานที่ทำงาน :
  ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 3 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  089-2034213
  โทรศัพท์ :
  032-601484
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายดำรงค์ มากระจัน
  ตำแหน่ง :
  พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  084-8740601
  โทรศัพท์ :
  032-611303
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 4 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายจงกิต สุวราช
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  032-611211 ต่อ 12
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 185 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายสุวิทย์ พลเสน
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08 0045 1016
  โทรศัพท์ :
  0 3260 1963
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 7 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายวิษณุ วาสานนท์
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  081-8598472
  โทรศัพท์ :
  032-604-442
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายเดชา เรืองอ่อน
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08 9969 6744
  โทรศัพท์ :
  0 3260 4570
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 65 ถนนสุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08 1174 3895
  โทรศัพท์ :
  0 32825 5174-5
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 84 ถนน ทางหลวงชนบท ประจวบคีรีขันธ์ 2107 ตำบล สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77120
 • ชื่อ :
  นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  061-5356495
  โทรศัพท์ :
  032-604637
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๒ (หลังเก่า) ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  พ.อ. พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก
  ตำแหน่ง :
  ผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
  สายด่วน :
  08 1268 4444
  โทรศัพท์ :
  0 3266 1889
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
ไปที่หน้า