• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
11.38
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.38
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด 42 รายการ
 • ชื่อ :
  นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08-9254-8720
  โทรศัพท์ :
  032-602-353
  อีเมล์ :
  pra.m77000011@gmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 3
 • ชื่อ :
  นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  089-2034213
  โทรศัพท์ :
  032-601-484
  อีเมล์ :
  prachuap0017.2@hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 2
 • ชื่อ :
  นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ
  ตำแหน่ง :
  ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  โทรศัพท์ :
  032-611303
  อีเมล์ :
  prachuap_cdd@hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ชื่อ :
  นายนิรุจ ยังเจริญ
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  08 1880 7938
  โทรศัพท์ :
  032-611-211
  อีเมล์ :
  prachuapkhan@ol.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 185 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายอรัญ จันทร์ต้น
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  09 8256 7792
  โทรศัพท์ :
  032-601-963
  อีเมล์ :
  prachuap@dpt.mail.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลขที่ 7 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ชื่อ :
  นายสุเทพ มลสวัสดิ์
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  081-8598472
  โทรศัพท์ :
  032-604-442
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • ชื่อ :
  นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  09 8258 2906
  โทรศัพท์ :
  032-825-174-5
  อีเมล์ :
  dpmrc4@disaster.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ชื่อ :
  นายสุวิทย์ สงคราม
  ตำแหน่ง :
  ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  09 2246 8392
  โทรศัพท์ :
  032-602-019
  อีเมล์ :
  prd8.pk@hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 1
 • ชื่อ :
  นายวิวัฒน์ วันกุมภา
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  065-5203389
  โทรศัพท์ :
  032-604637
  อีเมล์ :
  pkbd2547@hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธืหลังใหม่ ชั้น 5
 • ชื่อ :
  นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ
  ตำแหน่ง :
  คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  09 2263 8541
  โทรศัพท์ :
  032-602-354 ต่อ 301
  อีเมล์ :
  pkn@cgd.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 4
ไปที่หน้า