• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
18.15
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.15
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด 49 รายการ
 • ชื่อ :
  รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  032-602-353
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 3
 • ชื่อ :
  นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  032-601-484
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 2
 • ชื่อ :
  นายทศพร มิตรนิโยดม
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  032-611-211
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ชื่อ :
  นายสมบูรณ์ นวลเจริญ
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  032-601-963
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ชื่อ :
  นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  032-604-442
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 4
 • ชื่อ :
  นายเจษฏา วัฒนานุรักษ์
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  032-825-174-5
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ชื่อ :
  นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย
  ตำแหน่ง :
  ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  032-602-019
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 1
 • ชื่อ :
  นายวิวัฒน์ วันกุมภา
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  032-604-637
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธืหลังใหม่ ชั้น 5
 • ชื่อ :
  นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ
  ตำแหน่ง :
  คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สายด่วน :
  -
  โทรศัพท์ :
  032-602-354 ต่อ 301
  อีเมล์ :
  -
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ชั้น 4
ไปที่หน้า