• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
23.42
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.42
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
  พระพิชัยชลสินธ์ (จันทร์ ไชยมงคล)
  -
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
  พระพิชัยชลสินธ์ (สิงห์ ไชยมงคล)
  -
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
  พระพิชัยชลสินธ์ (พุธ ไชยมงคล)
  -
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
  หลวงบริบาลคีรีมาส (ทม)
  2436
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
  พระพิบูลย์สงคราม (จร)
  มี.ค. 2444 - ก.ย. 2450
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
  หม่อมเจ้าปราณี เนาวบุตร
  ต.ค. 2450 - ก.ย. 2458
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
  พระยาสวัสดิ์คีรีศรีสมันตราษฎรนายก
  มิ.ย. 2458 - ส.ค. 2471
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
  อำมาตย์เอกหม่อมเจ้าทองเติม ทองแถม
  ส.ค. 2471 - ก.พ. 2476
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
  หลวงภูวนารถ นรานุบาล
  มี.ค. 2476 - ก.ย. 2478
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
  พระบริหารเทพธานี
  ต.ค. 2478 - มี.ค. 2479
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
  หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์
  เม.ย. 2480 - พ.ย. 2480
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
  หลวงวิมลประชาภัย
  ธ.ค. 2480 - มิ.ย.2481
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
  น.ท.ขุนจำนงภูมิเวท
  ก.ค. 2481 - พ.ย. 2481
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
  ขุนบำรุงรัตนบุรี
  ธ.ค. 2481 - ธ.ค. 2484
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
  น.ท.สุรชิตชาญฤทธิ์รณสุวรรณโนดม
  ม.ค. 2485 - ส.ค. 2487
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
  นายแม้น อรจันทร์
  ก.ย. 2482 - ต.ค. 2487
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
  ขุนสำราญราษฎร์บริรักษ์
  ต.ค. 2487 - มิ.ย. 2488
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
  นายอุดม บุญยประสพ
  มิ.ย. 2488 - ม.ค. 2489
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
  ขุนสนิท ประชาราษฎร์
  ม.ค. 2489 - ม.ค. 2490
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
  ขุนปัญจพรรคพิบูล
  ม.ค. 2490 - 19 พ.ย. 2491
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
  นายถนอม วิบูลย์มงคล
  19 พ.ย. 2491 - 23 พ.ย. 2492
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
  นายแสวง พิมทอง
  23 พ.ย. 2492 - 23 พ.ค. 2494
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
  นายประสงค์ อิศรภักดี
  23 พ.ค. 2494 - 8 ม.ค. 2495
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
  นายอรรถ วิสูตรโยธาพิบาล
  8 ม.ค. 2495 - 19 ก.ค. 2495
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
  พ.ต.อ.จำรัส โรจนจันทร์
  19 ก.ค. 2495 - 11 ก.พ. 2496
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
  นายแสวง รุจิรัตน์
  16 ก.พ. 2496 - 1 พ.ย. 2496
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
  พ.ต.อ.ตระกูล วิเศษรัตน์
  11 พ.ย. 2496 - ส.ค. 2497
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
  นายประสงค์ อิศรภักดี
  12 ส.ค. 2497 - 6 ส.ค. 2499
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
  นายสอาด ปายะนันท์
  6 ส.ค. 2499 - 30 มิ.ย. 2503
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
  นายประจักษ์ วัชรปาน
  1 ก.ค. 2503 - 16 ต.ค. 2510
ไปที่หน้า