• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
03.49
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.49
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยบริการนักท่องเที่ยว
โรงพยาบาลชุมชนกุยบุรี

เดิมชื่อ "โรงพยาบาลกุยบุรีแห่งที่ 2 "  ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2537 เป็นที่ดินบริจาคของนายประสิทธิ์ ชลอสันติสกุล จำนวน 20 ไร่ และนายสวัสดิ์  เจียเจริญ จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา  ดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง ต่อมาได้มีการขยายโรงพยาบาล เป็นขนาด 30 เตียง เมื่อปี 2542 ต่อมาได้มีการสร้างตึกกายภาพบำบัด และ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ

                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 เริ่มบริหารจัดการ มีขนาดเตียง 10 เตียง มีบ้านพักแพทย์รวมอยู่ในที่ให้บริการ
               วันที่ 17 เมษายน 2538 เริ่มเปิดตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก
               วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 เริ่มเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน
               วันที่ 18 ตุลาคม 2539 เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลกุยบุรี เดือนเมษายน 2542 ขยายขนาดโรงพยาบาล เป็นขนาด 30 เตียงเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ , อาคารแพทย์แผนไทย 
                วันที่ 16 มีนาคม 2554 ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด
                วันที่ 24 เมษายน 2555 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ

"โรงพยาบาลกุยบุรี  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมคุณภาพ และการป้องกันโรค ทางโรงพยาบาลจึงได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน "

ที่ตั้ง 41/1 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์ (032) 681108, 681102, 682416, 682735 โทรสาร (032) 681109
จำนวนเตียง 30 เตียง
               

แสดงความคิดเห็น