• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
10.28
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.28
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยบริการนักท่องเที่ยว
โรงพยาบาลชุมชนบางสะพาน

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โดยที่ตั้งเดิมอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอบางสะพานในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

ต่อมาเมื่อปี 2518  ได้ปรับปรุงเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยอำเภอบางสะพาน  โดยมี นพ.ละคิด จีรรัตนสถิต เป็นผู้อำนวยการ มีตัวอาคารของสถานีอนามัยเดิมเป็นที่ทำการ และอาคารชั่วคราวไม้เนื้ออ่อนหลังคามุงจาก เป็นที่พักผู้ป่วยใน โดยมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากเกินกว่าจำนวนเตียงที่มีอยู่ บางครั้งมีผู้ป่วยพักแออัดอยู่ถึง 50 เตียง ตามริมเฉลียง ห้องตรวจโรค ห้องรับแขกห้องพักแพทย์ ต่อมาทางราชการได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง พร้อมจัดส่งเครื่องเอ็กซเรย์มาให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นได้

จากนั้นปี 2520 กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้จัดหาที่ดินสร้างโรงพยาบาลบางสะพานแห่งใหม่ เพื่อขยายการบริการแก่ผู้ป่วยให้เหมาะสมโดยมี นางดัด ประจวบเหมาะ คหบดีชาวบางสะพาน เป็นผู้ให้ความกรุณาบริจาคที่ดิน หมู่ที่ 11 ตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 25 ไร่  ซึ่งเป็นสวนมะพร้าว มอบให้กับทางราชการเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลใหม่ โดยทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 5,000,000 บาท  สร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม 2521 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2521 ฯพณฯ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ให้เกียรติเดินทางมาทำพิธีเปิด โรงพยาบาลบางสะพาน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจึงถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบปีของโรงพยาบาล

หลังจากนั้นโรงพยาบาลบางสะพานก็ได้ให้การบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในเขตอำเภอบางสะพานและยังรวมไปถึงอำเภอบางสะพานน้อยและอำเภอทับสะแก เนื่องจากขณะนั้นอำเภอดังกล่าวยังไม่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้น

จนในปี 2526 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 4,100,000 บาท เพื่อขยายเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง โดยสร้างเรือนคนไข้ในเพิ่มอีก 1 หลัง นอกจากนี้ยังขยายจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถรองรับกับบริการที่เพิ่มขึ้นด้วย ถึงแม้โรงพยาบาลในเขตอำเภอใกล้เคียงจะสร้างขึ้นแล้วก็ แต่จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการก็ไม่ได้ลดลง

ปัจจุบันโรงพยาบาลบางสะพานได้เจริญรุดหน้า หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา มีอาคารที่เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วย 15 หลัง และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 โดยมีผู้ป่วยมารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 250- 300 คน  นอกจากให้การตรวจรักษาให้ภูมิคุ้มกันโรคและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนซึ่งเป็นงานประจำแล้วยังได้รับการยอมรับ ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล จากหลายสถาบันที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น