• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
10.09
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
10.09
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยบริการนักท่องเที่ยว
โรงพยาบาลทั่วไปหัวหิน

แต่เดิม โรงพยาบาล หัวหิน ตั้งอยู่ ที่ เลขที่ 51ค ถนนแนบเคหาสน์  ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   มีเนื้อที่ดินประมาณ 2 ไร่ เศษ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานย่อย ของกรมควบคุมโรคติดต่อ  กระทรวงสาธารณสุขได้แก่  หน่วยมาลาเรีย , หน่วยวัณโรค , หน่วยกามโรค ,และ หน่วยโรคเรื้อน  ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ ยกเว้นหน่วยมาลาเรีย  ภายหลังได้โอนเข้ามาอยู่กับงานฝ่ายสุขาและป้องกันโรคของโรงพยาบาลหัวหิน

พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2516         
สถานี อนามัย ชั้น1 อำเภอหัวหิน ได้ก่อสร้างขึ้นเป็นอาคารชั้นเดียว โดยต่อเติมเพิ่มเติมจากหน่วยงานย่อยของกรมควบคุมโรคติดต่อ โดยมี นายแพทย์พินิจ   วัฒนไพศาล เป็นแพทย์หัวหน้าสถานีอนามัยคนแรก

พ.ศ 2516 - พ.ศ.2518              
ศูนย์การแพทย์และอนามัยอำเภอหัวหิน  

พ.ศ  2518 - พ.ศ. 2519        
โรงพยาบาล หัวหิน 10 เตียง

1 พฤศจิกายน 2519                 
ปรับ เป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เนื่องจากที่ดินในสถานที่เดิมไม่พอที่จะรองรับการขยายของ โรง พยาบาลในอนาคตได้ จึงได้มีการย้ายโรงพยาบาลมาอยู่ที่ 30/2 ถนนเพชรเกษม  ซึ่งห่างจากที่เดิม 4 กม. เป็นที่ดินที่ได้จากการบริจาคของนาย สุชัย ออสุวรรณจำนวน 14 ไร่ 2 งานใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีเศษ

4 มกราคม พ.ศ 2522          
ได้ย้ายมาอยู่สถานที่ใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหัวหินในปัจจุบัน

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2522      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด โรงพยาบาลหัวหิน เป็นทางการ

พ.ศ 2525                                
ปรับ เป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง     ได้อาคารผู้ป่วยในเพิ่มอีก 1 ตึก และได้ขออนุมัติแปลงเงิน อาคารจ่ายกลางและอาคารพัศดุ จำนวนวนเงิน 5 แสนบาทเศษ  ซื้อที่ดินเพิ่มเติม อีก  3ไร่เศษรวมที่ดินโรงพยาบาลหัวหินขณะนั้น 18 ไร่เศษ

พ.ศ. 2529                                
ได้ รับเงินบริจาคจาก คหบดีชาวกรุงเทพฯ จำนวนเงิน   5 แสนบาท   โดย นาย ศรีเทพ  เทียมทัด  เป็นผู้ติดต่อให้  และ ได้นำเงินจำนวนนี้มาซื้อที่ดิน อีก 2 ไร่เศษ  รวมโรงพยาบาลหัวหิน ขณะนี้มีที่ดินทั้งหมด  20  ไร่เศษ

พ.ศ. 2538                        
ได้ รับการปรับเป็นโรงพยาบาลชุมชน 90 เตียง    โดยได้ อาคารผู้ป่วยใน เพิ่มอีก 1 หลัง  เป็นอาคาร 2 ชั้น  รองรับผู้ป่วยสามัญได้อีก 30 เตียง      , ผู้ป่วยพิเศษรวม 12 เตียง ,   ห้องผู้ป่วยพิเศษ 12 ห้อง,ผู้ป่วยพิเศษ VIP 1 ห้อง และ ICU  2 เตียง 1 ห้อง

พ.ศ  2545                       
ได้รับการปรับเป็นโรงพยาบาลชุมชน 120 เตียง                             

พ.ศ. 2546                        
ได้รับการปรับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 120 เตียง   

พ.ศ. 2551 
โรงพยาบาลหัวหินเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200 เตียง  

ปัจจุบัน 
โรงพยาบาลหัวหินเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 340 เตียง

ที่อยู่: 30/2 ถนน เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์: 032 523 000

แสดงความคิดเห็น