เป็นรูปศาลามณฑป มีภาพเกาะอยู่เบื้องหลัง

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

         งามเอย...เขาช่องกระจกสวยงาม  ทะเลสีคราม...งามน่าชม  ฟังเสียงคลื่น...ล้อลม   หาดทรายสวยสม...ตรึงใจ  ไกลกังวล  ไกลแล้วกังวลจิต  อ่าวมะนาวชวนคิด...ฝันใฝ่   หัวหินเลื่องชื่อลือไกล  คลองวาฬครองใจชั่วกัลปา...

*** ประจวบคีรีขันธ์  เป็นเมืองสำคัญคู่ไทยนานมา  บางสะพาน  ปราณ กุย หัวหิน เป็นดังเมืองอินทร์... แดนฟ้า  ป่าไม้เขาเขียวมีค่า  พื้นดินมีทองทาบทา  ทะเล ปู ปลามากมาย *** (ซ้ำ 2 ครั้ง)

*** ประจวบคีรีขันธ์  ประจบเขตขันธ์เหนือใต้  ประจวบอยู่ยืนนานดั่งคีรีขันธ์คู่ผไท  ยิ่งนานวันรุ่งเรือง       รุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องใหญ่  เป็นหลักแหลมทองของไทย...ตลอดกาล  *** (ซ้ำ 2 ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับไปหน้าแรก