สัญลักษณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นรูปศาลามณฑป และมีภาพเกาะอยู่เบื้องหลัง

        ศาลามณฑป หมายถึง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ในถ้ำพระยานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้เมื่อ พ.ศ.2433 และเคยเสด็จไปประทับที่ถ้ำนี้ 2 ครั้ง และต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก็เคยเสด็จไปประทับที่นี่อีก

        ภาพเกาะเบื้องหลัง หมายถึง เกาะหลัก ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งมาแต่โบราณ จึงได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

        จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้อักษรย่อว่า "ปข"

คำขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

"เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด-เขา-ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ"

ธงประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ชื่อดอกไม้  "ดอกเกด"

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ชื่อพรรณไม้    "เกด"

ชื่อวิทยาศาสตร์ Manikara hexandra