Member Login:     
วันที่ 19 2565
 

 
 
 
HOME
 
หน้าหลัก
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้ตรวจกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับข้อร้องเรียนจากประชาชน
ผู้ตรวจฯกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจศูนย์ดำรงธรรมประจวบฯ
พิธีเปิด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 25 กรกฎคม 2557
สถิติ/ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2558 - 2559 ข้อปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ประเภทเรื่อง) ประจำเดือนธันวาคม 2558
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ประเภทเรื่อง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ประเภทเรื่อง) ประจำเดือน ตุลาคม 2558
คำสั่ง/ข้อสั่งการ/หนังสือเวียน
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑๓๕๙/๒๕๕๗ เรื่องจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ
ลำดับ หัวข้อกระทู้ วันที่โพสต์ อ่าน
1. การตรวจสอบการทำงานของ อบต หินเหล็กไฟ 2021-07-20 64
2. ขอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการแก้ปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะหมู่4 ต.หินเหล็กไฟ 2021-07-06 56
3. อบต.หินเหล็กไฟ สร้างบ่อขยะโดยไม่ทำประชามติ 2021-07-04 53
4. ขอความอนุเคราะห์ศูนย์ดำรงค์ธรรมสั่งระงับการขุดบ่อฝังกลบขยะ ของ อบต.หินเหล็กไฟ 2021-07-04 61
5. บ่อขยะ อบต.หินเหล็กไฟส่งกลิ่นเหม็น 2021-07-04 33
6. อบต.หินเหล็กไฟ ทิ้งขยะบนพื้นที่สาธารณะ 2021-07-04 40
7. ตรวจสอบการทำประชามติ การทำโรงงานขยะ ต.หินเหล็กไฟ 2021-07-04 110
8. หาบ่อขยะให้ อบต.หินเหล็กไฟ 2021-07-04 74
 1  2  3  4 
ดาวน์โหลดแบนเนอร์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


คัดลอก Code ด้านล่าง เพื่อนำแบนเนอร์ไปติดที่เว็บของท่าน
   
เชื่อมโยงหน่วยงาน