Member Login:     
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
 

 
 
 
COMPLAINT
 
ร้องเรียน
     
ร้องเรียนการกระทำความผิด / เบาะแสการทุจริต / ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด
ข้อร้องเรียน
รายละเอียด
ชื่อผู้ร้อง
โทรศัพท์/อีเมลล์
* ข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บเป็นข้อมูลลับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์