Member Login:     
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 

 
 
 
HOME
 
หน้าหลัก
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้ตรวจกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับข้อร้องเรียนจากประชาชน
ผู้ตรวจฯกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจศูนย์ดำรงธรรมประจวบฯ
พิธีเปิด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 25 กรกฎคม 2557
สถิติ/ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2558 - 2559 ข้อปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ประเภทเรื่อง) ประจำเดือนธันวาคม 2558
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ประเภทเรื่อง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ประเภทเรื่อง) ประจำเดือน ตุลาคม 2558
คำสั่ง/ข้อสั่งการ/หนังสือเวียน
คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑๓๕๙/๒๕๕๗ เรื่องจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ
ลำดับ หัวข้อกระทู้ วันที่โพสต์ อ่าน
9. หาบ่อขยะให้ อบต.หินเหล็กไฟ 2021-07-04 117
10. ช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงาน ของ อบต.หินเหล็กไฟด้วย 2021-07-04 110
11. ขอ ศ.ดำรงค์ธรรมลงพื้นที่ตรวจสอบ อยต.หินเหบ็กไฟ 2021-07-04 72
12. อบต.หินเหล็กไฟทำบ่อขยะในที่สาธารณะประโยชน์ 2021-07-04 48
13. ร้องเรียน อบต.หินเหล็กไฟ 2021-07-04 52
14. ร้องเรียน อบต.หินเหล็กไฟ 2021-07-04 54
15. การทำบ่อขยะฝังกลบของ อบต.หินเหล็กไฟ โดยไม่ผ่านการทำประชามติ 2021-07-04 90
16. แจ้งบุคคลหนีทหาร /โดยการจ่ายสินบนปี 61 2020-09-17 1158
 1  2  3  4 
ดาวน์โหลดแบนเนอร์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


คัดลอก Code ด้านล่าง เพื่อนำแบนเนอร์ไปติดที่เว็บของท่าน
   
เชื่อมโยงหน่วยงาน