Member Login:     
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 

 
 
 
NEWS-NOTICE
 
ข่าว-ประกาศ
     
หัวข้อข่าว: ผู้ตรวจกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เนื้อข่าว:       ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายนรินทร์ กัลยาณมิตร)เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับกันอย่างพร้อมเพียง
วันที่บันทึก: 2015-06-16