E-service

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อ

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ ชั้น 2 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
0-3260-3991-4 prachuap_ict@hotmail.com