วัน เวลา กิจกรรม สถานที่  
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2561 กำหนดวันซ้อมปั่นใหญ่ ณ หน้าศาลากลาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 กำหนดให้มีพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
(ฝั่งพาณิชย์การ)
 
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 กำหนดการจัดกิจกรรม "ปั่น Bike Unairak" ณ หน้าศาลากลาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 


  เรื่อง #
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
   
   


ภาพกิจกรรมที่ 1 ภาพกิจกรรมที่ 2 ภาพกิจกรรมที่ 3 ภาพกิจกรรมที่ 4
ภาพกิจกรรมที่ 5 ภาพกิจกรรมที่ 6 ภาพกิจกรรมที่ 7 ภาพกิจกรรมที่ 8