ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้ที่ ศาลากลางประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2
ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Tel.032-603911-4