• จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • http://wowslider.net/
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์6 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์7 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.7
การประชุม หน.ส่วนราชการ
ฐานข้อมูลจังหวัด
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ผู้ว่าพบประชาชน
e-Contact
e-Report System
ศูนย์ข้อมูลกลาง ระยะที่ 3
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
คำรับรอง
แจ้งเตือนสาธารณภัย
วีดีทัศน์จังหวัด

.

กรอ

คำขวัญประจำจังหวัด

                      "เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวย สด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ"  


 
การบูรณาการด้าน วทน.กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สายด่วน 111
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สรรพากรภาค 6
ระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
คลังคุณภาพน้ำ
ติดตามสถานการณ์น้ำ
ด้านกฏหมาย
สภาพอากาศ
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
  

เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด

เว็บไซต์จังหวัด
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
ข่าวสื่อมวลชน

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH ค้นหาใน web  

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-1484 hotline 63825 ::    Prachuapkhirikhan@moi.go.th